خودتون بخونيد بهتره !!! - †¨¨° جيگــــــــرتو °¨¨†   کپی برداری بدون اجازه ی جیگرتو خیلی خیلی ممنوع است نقطه

 

 


٩ اسفند ۱۳۸۳

خودتون بخونيد بهتره !!!

خيلی وقت بود نديده بودمش !

 

وقتی بعد از مدتها ديدمش خيلی جاخوردم !  بازم حول شدم !  دست و پامو گم کردم !

 

برق چشاش تنمو می لرزونه ...

 

وقتی می بينمش ، بی اختيار بدنم می لرزه !  حول ميشم !  می خوام داد بزنم !  جيغ بکشم !  گريه کنم !

 

نمی دونم فقط منم که طاقت نگاهشو ندارم يا همه اينجورين ؟!

 

مدتی خيره به هم نگاه کرديم ،  هر کدوم منتظر حرکتی از جانب ديگری بوديم تا عکس العملی نشون بديم !

 

اون لحظه مثل يه قرن بود ...

 

برام ثانيه ها از حرکت ايستاده بودن ...

 

موتور مغزم با سرعت تمام کار می کرد و دنبال راه حلی ميگشت !

 

بی اختيار فرياد کشيدم : ســـــــوســــــکـــــــــــــــــــــ  !  

خودم| نظر شما () | +

 

[ MaNzEl | AsHgHaLi | PeCh pEcH ]