آخرین نقطه - †¨¨° جيگــــــــرتو °¨¨†   کپی برداری بدون اجازه ی جیگرتو خیلی خیلی ممنوع است نقطه

 

 


۱٤ بهمن ۱۳۸۳

آخرین نقطه

هر بار که مرا می دید ساعت ها گریه می کرد آخرین بار که به سراغ من آمد دیوانه وار می خندید

 

وقتی حالت استفهام را در نگاه من دید با طعنه گفت : تعجب مکن که چرا می خندم من دیگر آن انسان

 

سابق نیستم بس بود هر چه تو قاه قاه خندیدی و    من های های گریه کردم تازه حرفش را تمام کرده

 

بود که یکباره قطره اشکی سر گردان در گوشه چشمش لنگر انداخت با طعنه گفتم بنا بود که گریه

 

نکنی پس این قطره اشک چیست ؟ اشک را با دست پاک کرد ، فیلسوفانه گفت : این قطره اشک نیست

 

نقطه ای است که در آخرین جمله ی آخرین فصل کتاب ایمانم به عشق تو گذاشتم.

 

 

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

 

 

قول داده بودم بی گريه خداحافظی کنم...اين درست!

 

اما شرط ما اين بود که قبل از ترانه ی باران نروی...يادت نيست؟؟؟؟؟؟؟

 

خودم| نظر شما () | +

 

[ MaNzEl | AsHgHaLi | PeCh pEcH ]