*دوستت دارم* - †¨¨° جيگــــــــرتو °¨¨†   کپی برداری بدون اجازه ی جیگرتو خیلی خیلی ممنوع است نقطه

 

 


۸ بهمن ۱۳۸٢

*دوستت دارم*

*دوستت دارم*

 

تو را آن قدر دوست دارم که نمی پسندم

 

لحظه ای از تو دور باشم و دوريت تعبير

 

هر چه ناخوشايند را برايم به تصوير می کشد

 

برای صدای مهربانت دلتنگم.

 

آشتی پس از قهر را هم دوست دارم

 

قهر يک حس بد است که در ذهن

 

من و تو اينگونه پرورش يافته اما آيا

 

هرگز به لذت آشتی پس از قهر انديشيده ای؟

 

دستهای سردت و نگاه بی تفاوتت

 

و دادخواهيت دوباره گرم و  بخشنده

 

و صميمی ميشود نمی دانی چه قدر

 

خوشبختی ساده است.

 

مهربانم٬  به ياد نمياورم که عشق را

 

در جاده های طولانی٬  پشت تپه های

 

خاکستری و بنفش يا نزديک دريای آبی

 

و لطيف٬  نمی دانم آن را کجا ديده ام

 

اما تو بسيار نزديک هستی مملو از عشق

 

و نمی دانی که من چقدر دوستت دارم.

 

حقيقت يک زندگی يک عشق است٬  عشقی

 

که بتوان آن را اظهار کرد.

 

می دانی گونه های گل سرخ رنگ می بازند٬

 

اگر زيبايی چشمهای لبريز از عشق دو

 

انسان را ببيند.

 

خودم| نظر شما () | +

 

[ MaNzEl | AsHgHaLi | PeCh pEcH ]