:: خاطرات :: - †¨¨° جيگــــــــرتو °¨¨†   کپی برداری بدون اجازه ی جیگرتو خیلی خیلی ممنوع است نقطه

 

 


٧ بهمن ۱۳۸٢

:: خاطرات ::

باز در چهره خاموش خيال

 

خنده زد چشم گناه آموزت

 

باز من ماندم و در غربت دل

 

حسرت بوسه هستی سوزت

 

 باز من ماندم و يك مشت هوس

 

باز من ماندم و يك مشت اميد

 

ياد آن پرتو سوزنده عشق

 

كه ز چشمت به دل من تابيد

 

 باز در خلوت من دست خيال

 

صورت شاد ترا نقش نمود

 

بر لبانت هوس مستی ريخت

 

در نگاهت عطش توفان بود

 

 ياد آنشب كه ترا ديدم و گفت

 

دل من با دلت افسانه عشق

 

چشم من ديد در آن چشم سياه

 

نگهی تشنه و ديوانه عشق

 

 ياد آن بوسه كه هنگام وداع

 

بر لبم شعله حسرت افروخت

 

ياد آن خنده بيرنگ و خموش

 

كه سراپای وجودم را سوخت

 

 رفتی و در دل من ماند بجای

 

عشقی آلوده به نوميدی و درد

 

نگهی گمشده در پرده اشك

 

حسرتی يخ زده در خنده سرد

 

 آه اگر باز بسويم آیی

 

ديگر از كف ندهم آسانت

 

ترسم اين شعله سوزنده عشق

 

آخر آتش فكند برجانت

 

خودم| نظر شما () | +

 

[ MaNzEl | AsHgHaLi | PeCh pEcH ]