:: فريدون مشيری :: - †¨¨° جيگــــــــرتو °¨¨†   کپی برداری بدون اجازه ی جیگرتو خیلی خیلی ممنوع است نقطه

 

 


٢٧ دی ۱۳۸٢

:: فريدون مشيری ::

زهر شيرين

 

 ترا من زهر شيرين خوانم ای عشق

که نامی خوشتر از اينت ندانم

وگر هر لحظه رنگی تازه گيری

به غير از زهر شيرينت نخوانم

تو زهری.زهر گرم سينه سوزی

تو شيرينی.که شور هستی از توست

شراب جام خورشيدی.که جان را

نشاط از تو.غم از تو.مستی از توست

 

 

 

خودم| نظر شما () | +

 

[ MaNzEl | AsHgHaLi | PeCh pEcH ]