ديدي امروز و فردا كردي رفتش ... - †¨¨° جيگــــــــرتو °¨¨†   کپی برداری بدون اجازه ی جیگرتو خیلی خیلی ممنوع است نقطه

 

 


۱٤ دی ۱۳۸٢

ديدي امروز و فردا كردي رفتش ...

ديدي امروز و فردا كردي رفتش ، پر زد ؛، ديدي پر زد و رفتش

 

ديدي امروز و فردا كردي رفتش ، پر زد ؛، ديدي پر زد و رفتش

 

دل بسه گريه نكن ،ديگه رفت صداش نكن

 

از تو قاب پنجره ، بیخودی نگاش  نكن

 

ديگه همرنگ تو نيست ديگه دل تنگ تو نيست

 

ميدونه يه ذره عشق تو دل سنگ تو نيست

 

ديدي امروز و فردا كردي رفتش ، پر زد ، ديدي پر زد و رفتش

 

ديدي امروز و فردا كردي رفتش ، پر زد ، ديدي پر زد و رفتش ... اينو بهت كي گفتش

 

بهت ميگف ميرم جاي ، كه قدرم و بدونن

 

باسه رنگ نگاهم تا سحر غزل بخونن

 

اينقدر اين پا و اون پا ، اومدي از تو بريدش

 

ديدي كبوتر عشق تو از قفس پريده

 

ديدي امروز و فردا كردي رفتش ، پر زد ، ديدي پر زد و رفتش

 

ديدي امروز و فردا كردي رفتش ، پر زد ، ديدي پر زد و رفتش

 

دل بسه گريه نكن ،ديگه رفت صداش نكن

 

از تو قاب پنجره ديگه رفت صداش نكن

 

ديگه همرنگ تو نيست ديگه دل تنگ تو نيست

 

ميدونه يه ذره عشق تو دل سنگ تو نيست

 

ديدي امروز و فردا كردي رفتش ، پر زد ، ديدي پر زد و رفتش

 

ديدي امروز و فردا كردي رفتش ، پر زد ، ديدي پر زد و رفتش ...

 

بهت ميگف ميرم جاي ، كه قدرم و بدونن

 

باسه رنگ نگاهم تا سحر غزل بخونن

 

اينقدر اين پا و اون پا ؛؛ اومدي از تو بريدش

 

ديدي كبوتر عشق تو از قفس پريده

 

ديدي امروز و فردا كردي رفتش ، پر زد ، ديدي پر زد و رفتش

 

ديدي امروز و فردا كردي رفتش ، پر زد ، ديدي پر زد و رفتش

 

ديدي امروز و فردا كردي رفتش ، پر زد ، ديدي پر زد و رفتش

 

ديدي امروز و فردا كردي رفتش ، پر زد ، ديدي پر زد و رفتش

 

 

( شادمهر )

 

خودم| نظر شما () | +

 

[ MaNzEl | AsHgHaLi | PeCh pEcH ]