گه تا روز قيامت... - †¨¨° جيگــــــــرتو °¨¨†   کپی برداری بدون اجازه ی جیگرتو خیلی خیلی ممنوع است نقطه

 

 


٩ دی ۱۳۸٢

گه تا روز قيامت...

گه تا روز قيامت٫داشتنت نباشه قسمت

چشم براه تو می مونم٫بادلی پر از صداقت

اگه با اشکهای گرمم٫دل سنگ برام بسوزه

اگه جسم من بپوسه٫بعد دنيای دو روزه

اگه نقش قصه ها شی٫مه روی قله ها شی

بری و از من جدا شی٫اگه باشی يا نباشی

 

نه فقط عاشقت هستم  ٫مرهمی رو قلب خسته ام

اين تو ايی که می پرستم٫سرسپرده تو هستم

 

اگه جای تو به اين دل٫همه دنيارو ببخشن

می گذرم از هر چه دارم٫اگه باشی عاشق من

اگه زنجير به پاهام٫اگه قفل و اگه صد بند

می رسم هر جا که هستی٫به تو و عشق تو سوگند

اگه باشی تاجی بر سر٫يا که از ذره ايی کمتر

دل من داغ تو داره٫تا ابد تا روز آخر

 

اگه با يک قلب تب دار٫بشم از عشق تو بيمار

يا وجود عاشقم را٫ببرن تا چوبه دار

اگه زندگی فنا شه٫طعمه خشم خدا شه

يا که در حسرت عشقت٫روحم از بدن جدا شه

اگه قلب و شکستی٫رفتی و از من گسستی

مهربون يا خود پرستی٫هر چه هستی٫هر که هستی ....

 

 

 

نه فقط عاشقت هستم  ٫مرهمی رو قلب خسته ام

اين تو ايی که می پرستم٫سرسپرده تو هستم

 

نه فقط عاشقت هستم  ٫مرهمی رو قلب خسته ام

اين تو ايی که می پرستم٫تو بتی من بت پرستم

 

خودم| نظر شما () | +

 

[ MaNzEl | AsHgHaLi | PeCh pEcH ]