کودکي من :.* - †¨¨° جيگــــــــرتو °¨¨†   کپی برداری بدون اجازه ی جیگرتو خیلی خیلی ممنوع است نقطه

 

 


۱۳ دی ۱۳۸٥

کودکي من :.*

 koodaki

 

.: دلم صدا ميزند تو را :.

.: در کوچه باغ هاي فراموشي :.

.: دوباره گم شده اي :.

.: مثل سال هاي کودکي :.

.:از چشم به هم گذاشتن ميترسيدم:.              

.: و آن روز نوبت من بود :.

.: چشم هايم را بستم :.

.: يک.دو..سه...و باز کردم :.

.: تو گم شده بودي :.

.: و من پي تو ميدويدم :.

.: هنوز من...بي تو هستم :.

.: وقتي پيدايت کنم :.

.: ديگر چشمهايم را نخواهم بست :.

.: ديگر چشمهايم را نخواهم بست  :.

خودم| نظر شما () | +

 

[ MaNzEl | AsHgHaLi | PeCh pEcH ]